Dyrektor

Maciej Sławomir Jarmocewicz - p. o. Dyrektora

e-mail: mjarmocewicz@sodn.suwalki.pl

 

Dyrektor reprezentuje Ośrodek i kieruje jego działalnością, a w szczególności:
1) opracowuje kierunki działania Ośrodka, plany pracy i sprawozdania z ich realizacji;
2) zarządza majątkiem i budżetem Ośrodka;
3) współpracuje z organem prowadzącym przy powierzaniu zadań nauczyciela doradcy metodycznego;
4) sprawuje nadzór pedagogiczny nad pracą nauczycieli - doradców metodycznych i nauczycieli - konsultantów;
5) dokonuje oceny pracy nauczycieli - doradców metodycznych i nauczycieli - konsultantów, z zastrzeżeniem w przypadku nauczycieli - doradców metodycznych wykonujących zadania w ramach stosunku pracy w szkole lub placówce - tylko w zakresie dotyczącym wykonywania funkcji doradcy metodycznego;
6) przyznaje nagrody pracownikom oraz wnioskuje w sprawach przyznawania nagród i odznaczeń;
7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

Metryka strony

Udostępniający: Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Redaktor UM

Data wytworzenia: 2017-11-27

Wprowadzający: Radosław Skibicki

Modyfikujący: Radosław Skibicki

Data modyfikacji: 2021-02-09

Opublikował: Radosław Skibicki

Data publikacji: 2017-11-27

Rejestr zmian