Historia zmian strony "Sprawozdania finansowe"

Wprowadzone przez Data modyfikacji Rodzaj zmiany
Radosław Skibicki 13-05-2019 12:24 Publikacja treści pokaż
Radosław Skibicki 13-05-2019 12:24 Dodanie pliku "Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31 grudnia 2018 r.pdf".
Radosław Skibicki 13-05-2019 12:24 Dodanie pliku "Informacja dodatkowa na dzień 31 grudnia 2018 r.pdf".
Radosław Skibicki 13-05-2019 12:24 Dodanie pliku "BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31 grudnia 2018 r.pdf".
Radosław Skibicki 13-05-2019 12:24 Dodanie pliku "Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) na dzień 31 grudnia 2018 r.pdf".
Radosław Skibicki 09-05-2019 13:36 Publikacja treści pokaż
Radosław Skibicki 09-05-2019 13:36 Zmiana treści.